Poslať Str Mar 25, 2015 6:42 am

Pracovník Oddelenia informačných technológií UK UPJŠ

Pracovník Oddelenia informačných technológií UK UPJŠ - správca IKT

Náplň práce:
- Jedná sa o prácu na Oddelení informačných technológií pod vedením vedúceho oddelenia;
- technická a softvérová podpora prevádzky knižničnej počítačovej siete, serverov, stolových a prenosných počítačov, tlačiarní, pripojených zariadení k PC na jednotlivých pracoviskách UK;
- servis počítačových zostáv a počítačových sietí v základnom rozsahu t.j. bez nutnosti zásahu servisnej organizácie;
- získavanie informácií o možnostiach nasadenia SW, testovanie a inštalácia zvoleného SW;
- podpora a školenia ku programom a produktom, ktoré boli inštalované v UK;
- spolupráca pri nákupe produktov a komponentov výpočtovej a komunikačnej techniky;
- identifikovať kritické miesta a navrhovať systémové riešenia k zlepšovaniu procesov/SW.
Požadujeme:
- Minimálne vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore informačné technológie;
- znalosť čítania technickej dokumentácie v anglickom jazyku;
- komunikatívnosť a príjemné vystupovanie.
Znalosti:
- Správa operačných systémov MS Windows – pokročilý;
- Správa MS Office – pokročilý;
- Správa počítačových sietí LAN /WAN – pokročilý.
Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- schopnosť komunikovať s kolegami a používateľmi;
- schopnosť operatívne riešiť vzniknuté problémy;
- chuť učiť sa nové veci;
- analytické a technické zručnosti;
- zmysel pre zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť.
Ponúkame:
- prácu na plný úväzok;
- ohodnotenie podľa zákona o odmeňovaní pri prácach vo verejnom záujme;
- motivujúce pracovné prostredie.

Predpokladaný termín nástupu: 22.06.2015

Uzávierka prihlášok: 10.4.2015

Kontakt:
V prípade, že Vás uvedená ponuka oslovila a splňujete vyššie uvedené podmienky, pošlite svoj štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom Vašej odbornej praxe spolu s motivačným listom elektronicky na e-mail daniela.dzuganova@upjs.sk alebo poštou na adresu Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach, Moyzesova 9, 040 01 Košice. Obálku označte : Výberové konanie.
Poslaním Vášho životopisu dávate, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, výslovný súhlas so zhromažďovaním a spracovaním Vašich osobných údajov poskytnutých Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach so sídlom Šrobárova 2, 041 80, Košice, IČO 00397768 výhradne na účely súvisiace s Vami prejaveným záujmom o zamestnanie na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, a to v rozsahu nevyhnutnom pre priebeh výberového konania. Tento súhlas platí až do jeho odvolania písomnou formou, najdlhšie však po dobu 1 roka od jeho zaslania. Zároveň s ním prehlasujete, že sú Vám známe všetky práve, ktoré Vám prináležia podľa príslušných ustanovení zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a že všetky Vami uvedené údaje sú pravdivé.