Poslať Štv Jún 27, 2013 4:51 pm

Ukončenie semestra 2012/2013

Dnešný tretí záverečný praktický test z PAZ1b ukončil tohtoročný kurz predmetu PAZ1b (aspoň pokiaľ hovoríme o štandardnej výučbovej a skúškovej časti). Zaujímavosťou dnešného testu bola nízka účasť (došlo len 6 ľudí z 12 prihlásených) a historicky hádam po prvý krát aj nulová úspešnosť z pohľadu nazbierania dostatku bodov pre splnenie povinného minima za praktické testy.

Hodnotenia z PAZ1b som zapísal do AISu. Prosím skontrolujte si, či nedošlo k nejakému "preklepu" pri zapisovaní hodnotenia. Celkové štatistiky úspešnosti ešte nezverejňujem, keďže sa zdá, že dosť veľa ľudí (najmä z matematiky) sa rozhodlo (aj kvôli rôznym matematickým predmetom) spríjemniť si leto programovaním a algoritmami. S nimi sa potom stretneme niekedy koncom augusta. I keď je to dosť odvaha, nechávať si PAZko až na august (ak uvážime nezanedbateľný vplyv času, ktorý sa prejavuje aj zabúdaním už naučeného).

Po predošlých skúsenostiach tento semester na PAZ1b po prvý krát neprebehlo interné hodnotenie výučby - dotazník k výučbe. Ak ale máte predsa len nejaké konštruktívne komentáre alebo postrehy k výučbe, budem len veľmi rád, ak sa o ne podelíte (či už na tomto fóre alebo e-mailom).

Verím, že ste sa na predmete PAZ1b niečo nové naučili a čas strávený predmetom mal pre Vás nejakú pridanú hodnotu. V mene všetkých vyučujúcich predmetu PAZ1b, želám všetkým študentom PAZ1b pekné prežitie letných prázdnin a načerpanie nových síl do ďalšieho štúdia.