Poslať Štv Okt 13, 2011 8:48 am

[Programátorská súťaž]Develop your future

Obrázok


Pravidlá
  • Do sútaže bude zapojený každý, kto správne vyrieši aspon jednu úlohu.
  • Cím viac vypracovaných úloh, tým vyššie hodnotenie.
  • Spôsob riešenia úloh je plne v kompetencii úcastníka.
  • Implementacný jazyk je lubovolný.
  • Pri hodnotení algoritmov sa hodnotí rýchlost, pamätová nárocnost a navrhnutá dátová štruktúra.
  • Úcastník musí odoslat zdrojové kódy a manuál ku každej úlohe.
  • Dalšie povinné údaje sú meno a priezvisko účastníka, adresa trvalého pobytu, telefonický a emailový kontakt.
  • Hodnotí komisia zložená zo zamestnancov NESS KDC, s.r.o.
  • Sútaž prebieha do 15.11.2011. Akékolvek riešenia prijaté po tomto termíne nebudú zaradené do hodnotenia.
Vaše riešenia odošlite na sutaz@develoyourfuture.sk.

Viac informácií na stránke súťaže http://www.developyourfuture.sk/

Na stiahnutie: