Stránka 1 z 1

Sylabus PAZ1b

PoslaťNapísal: Ned Jan 17, 2010 3:28 pm
od FeroG
Po čase treba sylabus každého predmetu podrobiť revízii. Najlepším zdrojom informácií sú preto postrehy ľudí, ktorí predmet zažili a okrem toho zažili aj mnohé ďalšie predmety. Takže otázka: čomu z PAZ1b by ste navrhovali venovať sa viacej a čomu naopak menej. Čo bolo pre vás užitočné v ďalšom štúdiu, čo chýbalo (prečo) ?

Pre pripomenutie: sylabus, podľa ktorého sa išlo, je tu: http://s.ics.upjs.sk/~jergus/predmety.html

PoslaťNapísal: Pia Jan 22, 2010 7:48 pm
od FeroG
Nebolo pripomienok, takže sylabus na ďalší semester sa už fixol: http://web.ics.upjs.sk/paz/PAZ1b/Sylabus (je to zatiaľ pracovná verzia). Sylabus vznikol preusporiadaním tém, pričom niektoré témy boli vynechané. Pribudla však téma venovaná spájaným zoznamom, či isté témy boli rozložené do viacerých prednášok.