Poslať Pia Mar 21, 2008 10:34 am

Oznam - prednáška

Žiaľ, na prednáške 18.3. sa mi podarilo podať chybné informácie. Konkrétne: povedal som, že matica incidencie je to isté ako matica susednosti. To však nie je pravda. Na prednáške sa používala matica susednosti rozmerov n x n. Matica incidencie je matica n x m, kde m je počet hrán grafu a políčko [X][e] vyjadruje, či vrchol X je incidentný s hranou e, t.j. či vrchol X je jedným z koncových vrcholov hrany e. Teda matica incidencie je dosť riedka matica.
Slidy som opravil hneď po prednáške (teda bola zverejnená korektná verzia), ale je možné, že ste si zapamätali zlú informáciu (preto ten oznam). Za uvedenie zmätočných informácií sa ospravedlňujem.

Pripomínam tiež, že najbližšie cvičenie (na ktorom sa budeme venovať Dijkstrovmu algorimu, ktorý bol na prednáške prezentovaný len z "veľmi rýchleho rýchlika") bude dňa 25.3. v čase prednášky z PAZ. Tá v ten deň nebude. "Veľká písomka" bude v utorok 1.4. v čase prednášky a po skončení písomky bude nasledovať prednáška. Princípy počítačov budú spojené so štvrtkovou skupinou.