Poslať Uto Mar 15, 2011 1:01 am

Študijný materiál k paralelným algoritmom

Keďže sa pomaly blíži polsemestrálny test, uvádzam nejaké zdroje na študijné materiály. K 1. prednáške nie je žiaden odporúčaný materiál, predpokladám, že každá slušná kniha k Operačným systémom pokryje všetko, čo treba. Obsah 4. a 5. prednášky vychádzal z knihy An introduction to Parallel Algorithms od J. JáJá. Presnejšie 4. a 5. prednáška pokryla väčšinu obsahu kapitoly 2 (Basic Techniques) a kapitoly 4 (Searching, Merging, and Sorting). Oskenovanú verziu tejto knihy nájdete medzi neoficiálnymi študentskými študijnými materiálmi k predmetu EPA na FMFI UK: http://hq.alert.sk/~mandos/fmfi-uk/Info ... tmy/knihy/