Poslať Str Dec 04, 2013 8:29 am

Intenzívny ERASMUS pobyt 30.3.-11.4.2014 v Sofii(Bulharsko)

V dňoch 30.3.-11.4.2014 sa na Technickej Univerzite v Sofii uskutoční ďalší ročník intenzívneho Erasmus pobytu INTERCULTURAL KNOWLEDGE TRANSFER IN ENGINEERING FOR A SUSTAINABLE GLOBAL ICT COMMUNITY - SUSCOMTEC (Predchádzajúce ročníky boli v Debrecene (Maďarsko) a vo Valencii (Španielsko)).

Prierezovou temou je "the sustainability in the ICT sector". Počas dvoch týždňov študenti absolvujú prednášky vedené učiteľmi z 15 zapojených univerzít (z 11 krajín).

Študenti majú plne hradené ubytovanie a čiastočne stravu a cestovné.

Zúčastniť sa možu 2-4 študenti informatiky (2Ib, 1Im, prípadne 3Ib, 2Im). Kontaktnou osobou je Rastislav Krivoš-Belluš.