Poslať Štv Jan 17, 2013 10:03 am

Intenzívny ERASMUS pobyt 5.-17.5.2013 v Debrecene (Maďarsko)

V dňoch 5.-17.5.2013 sa na Univerzite v Debrecene uskutoční ďalší ročník intenzívneho Erasmus pobytu INTERCULTURAL KNOWLEDGE TRANSFER IN ENGINEERING FOR A SUSTAINABLE GLOBAL ICT COMMUNITY - SUSCOMTEC (Predchádzajúci ročník bol vo Valencii (Španielsko)).
Prierezovou temou je "the sustainability in the ICT sector". Počas dvoch týždňov študenti absolvujú prednášky vedené učiteľmi z 15 zapojených univerzít (z 11 krajín). Za absolvovanie záverečného testu môžete získať 5 ECTS kreditov.

Študenti majú plne hradené ubytovanie s raňajkami a obedy počas pracovného týždna. Čiastočne je hradené cestovné (15-75%).

Zúčastniť sa možu 2-4 študenti informatiky (2Ib, 1Im, prípadne 3Ib, 2Im). Kontaktnou osobou je Rastislav Krivoš-Belluš. Svoj záujem dajte vedieť mailom (resp. osobne) do 21.1.2012. Výber študentov spomedzi záujemcov bude na základe ich prospechu.