Poslať Str Sep 19, 2012 9:28 pm

MAIN 2012

Vzhľadom na otázky, ktoré padli po dnešnej prednáške z PAZ1a a ktoré som dostal mailom, sumarizácia základných faktov týkajúcich sa MAIN-u.

(1) Program a nejaké základné informácie: http://www.upjs.sk/public/media/7344/MAIN_2012.pdf
(2) Vyplnené návratky je treba odovzdať do 20.9.2012 (štvrtok). Návratky za odovzdávajú na sekretariáte Ústavu informatiky (v starej budove) alebo sekretariáte Ústavu matematických vied (nad vrátnicou v novej budove - Jesenná 5). Ak by ste mali predsa len nejaké problémy s nájdením sekretariátov alebo termínom, veci sa zvládnu zmanažovať aj keď návratku odovzdáte v piatok doobedu (napr. na cvičení z PAZka v skupine A).
(3) Návratku je treba odovzdať aj v prípade, že zo závažných dôvodov sa akcie nemôžete/nechcete zúčastniť (preto je na návratke možnosť "nezúčastnim sa").
(4) Ak tlačivo s návratkou nemáte, pár kusov som nechal vytlačených na sekretariáte Ústavu informatiky (zoberiem ich aj na piatkové cvičenia skupiny A z PAZka).

Ak máte nejaké ďalšie otázky, využite toto fórum.