Poslať Štv Apr 12, 2012 1:18 pm

Sutaz o vyuzitie dát na serveri www.otvorenezmluvy.sk

Transparency International Slovensko vyhlasuje súťaž pre študentov, o čo najlepšie využitie dát portálu www.otvorenezmluvy.sk, ktorý umožňuje občanom čítať, vyhľadávať, komentovať a posudzovať výhodnosť povinne zmlúv uzatvorených štátom a štátnymi inštitúciami.

Dvaja najlepší súťažiaci získajú jednomesačnú stáž v Transparency Slovensko honorovanú €500 eurami.

viac na http://www.transparency.sk/sutaz
"Microsoft is not the answer. Microsoft is the question. NO is the answer." - Erik Naggum