Poslať Pon Nov 21, 2011 10:15 am

This is IT

Diskusia s RWE IT na témy:
  • RWE SmartHome
  • RWE eMobility
  • Microsoft client&server aplikácie
  • Microsoft SharePoint
  • RWE HR Tips and Triks

Diskusia prebieha v Univerzitnej knižnici Technickej Univerzity, v dňoch 28.11. až 1.12. podľa harmonogramu na plagáte
Obrázok