Poslať Str Nov 10, 2010 8:35 am

Great Minds student internships 2011

Spoločnosť IBM ponúka pre študentov vysokých škôl projekt s názvom "Great Minds student internships 2011".
Podstatou projektu je umožniť študentom z nášho regiónu, aby sa zúčastnili tzv. intership študijného pobytu v dĺžke trvania od 3 do 6 mesiacov (podľa dohody) vo výskumných a vývojových laboratóriách spoločnosti IBM v Zűrichu (Švajčiarsko). Náklady spojené s pobytom vo Švajčiarsku hradí študentom spoločnosť IBM.
Podrobnosti o programe sa dajú nájsť na adrese http://www.zurich.ibm.com/greatminds2011 .

Záujemcovia, ktorí majú záujem o tento študijný pobyt v IBM Zűrich, musia doručiť svoje CV a motivačný list na sekretariát ÚINF do 2.12.2010.

Po odoslaní všetkých nominácii z vysokých škôl zasadne v IBM komisia, ktorá vyberie najlepších študentov a nominuje ich do IBM Zűrich.