Poslať Str Feb 05, 2014 2:40 pm

Nový firemný predmet VKI

VSL Software ponúka pre nasledujúci semester nový predmet "Vybrané kapitoly z informatiky a informačných technológií", ktorý si môžete vybrať v upresňujúcom zápise.

Obsahová prerekvizita: Predpokladom na absolvovanie predmetu je absolvovanie základných kurzov z programovania a
softvérového inžinierstva.

Cieľ predmetu: Oboznámiť sa so základnými princípmi a získať praktické skúsenosti vo vybraných oblastiach informatiky a moderných informačných technólógií

Stručná osnova predmetu: Business Process Management ako nástroj na optimalizáciu firemných procesov. Štandard BPMN 2.0. Implementácia procesov pomocou Activiti a jBPM. Plnotextové vyhľadávanie. Indexovanie údajov rôznych dátových typov. Programovací jazyk SCALA. Vývoj Eclipse pluginov. Automatizácia vytvárania aplikácii pomocou nástroja Gradle. Základy jazyka Groovy.
"Microsoft is not the answer. Microsoft is the question. NO is the answer." - Erik Naggum