Stránka 1 z 1

Nový firemný predmet VKI

PoslaťNapísal: Str Feb 05, 2014 2:40 pm
od gursky
VSL Software ponúka pre nasledujúci semester nový predmet "Vybrané kapitoly z informatiky a informačných technológií", ktorý si môžete vybrať v upresňujúcom zápise.

Obsahová prerekvizita: Predpokladom na absolvovanie predmetu je absolvovanie základných kurzov z programovania a
softvérového inžinierstva.

Cieľ predmetu: Oboznámiť sa so základnými princípmi a získať praktické skúsenosti vo vybraných oblastiach informatiky a moderných informačných technólógií

Stručná osnova predmetu: Business Process Management ako nástroj na optimalizáciu firemných procesov. Štandard BPMN 2.0. Implementácia procesov pomocou Activiti a jBPM. Plnotextové vyhľadávanie. Indexovanie údajov rôznych dátových typov. Programovací jazyk SCALA. Vývoj Eclipse pluginov. Automatizácia vytvárania aplikácii pomocou nástroja Gradle. Základy jazyka Groovy.