Poslať Pia Feb 17, 2012 9:33 am

Správa počítačovej siete ŠDaJ

Ahojte,

na internáte ŠDaJ hľadáme niekoľko ľudí, ktorí by radi pomohli pri správe internátnej počítačovej siete. Podmienky na pomocných správcov je ochota pomôcť a niečo sa naučiť. Pomocným správcom sa môže stať aj ten, ktorý neštuduje informatiku, ale má chuť sa naučiť nové veci.

Ak má niekto záujem, nech napíše na sd@upjs.sk.
O ďalších podrobnostiach sa porozprávame osobne.

Pavol Sokol