Poslať Štv Jan 08, 2009 6:17 pm

Anketa pre PAZ1a

Na konci semestra prebehla anonymná anketa prvákov k predmetu PAZ1a. Anketu si je možné pozrieť tu. Zúčastnilo sa jej 32 študentov. Štatistické vyhodnotenie tabuliek si môžete pozrieť tu.
Okrem tejto prvej otázky, ktorá je na tejto adrese vyhodnotená, boli ešte 2 otázky. prvá sa týkala toho, koľko hodín venovali prváci programovaniu mimo cvičení a prednášok. K tejto otázke sa vyjadrili 16-ti. Je trochu smutné, že až 11-ti zo 16-tich venovali programovaniu menej ako 50 hodín za semester, čo je na naučenie programovania ozaj málo.
Posledná otázka bola voľná, kde sa mohli vyjadriť čo im slina na jazyk prinesie. Z cvičiacich bol menovaný iba P.Mlynárčik a to vždy veľmi pochvalne. Kritika bola namierená na chyby v programoch na prednáške, žložitosti prednášok, vysokým nárokom, veľkej dĺžke a rozsahu prednášok, malej dotácii hodín k praktikám, veľkej rýchlosti na cvičeniach a neochote cvičiaceho pomôcť (nebol menovaný), málo príkladov z praxe. Matici sa sťažovali na fluktuáciu cvičiacich. Vyzdvihnutá bola raz prednáška o haldovaní.