Poslať Uto Mar 12, 2013 6:26 am

IT bezpečnosť vo firemnom prostredí

Dáša Krátka, Pavol Dovičovič, Sulamit Bukovinská EMM, spol. s r.o.

20. marca 2013 (streda) o 13:15
v miestnosti SA1A1 (P/01), PF UPJŠ

Abstrakt:
Časy, kedy na zabezpečenie internej infraštruktúry stačil spoľahlivý firewall a dobrý antivír sú dávno preč. V dnešnej dobe sa pod pojmom IT bezpečnosť skrýva množstvo opatrení a prostriedkov na elimináciu rizík, hrozieb, únikov dáta a na zníženie negatívnych dopadov na spoločnosť v prípade bezpečnostného incidentu. V rámci prednášky sa zameriame na popis fiktívnej spoločnosti s ohľadom na informačnú bezpečnosť, definovanie rizík, popis opatrení a komplexný pohľad na riešenie IT bezpečnosti v spoločnosti.

http://bezadis.ics.upjs.sk/Prednasky/EMM