Poslať Str Apr 11, 2012 7:23 pm

Akcie na apríl 2012

Na stránke Bez(a)Dis-u nájdete aprílovú ponuku workshopov a prednášok: http://bezadis.ics.upjs.sk/CoBude/CoBude