Poslať Ned Nov 03, 2013 4:34 pm

Záchranný midterm

Hodnotenie midtermu (konkrétne 2. časti) síce ešte nie je ukončené, ale myslím, že každý vie odhadnúť svoj bodový zisk za druhú časť. Jednoduchá matematika a podmienky hodnotenia predmetu jasne implikujú, že ak má niekto po 5 desaťminútovkach a midterme menej ako 10 bodov (z ponúknutých 50), nemá šancu dostať z predmetu iné hodnotenie ako FX. Samozrejme ani tí, čo majú nad 10 bodov nie sú "za vodou", keďže by to znamenalo, že každú z ďalších desaťminútoviek napíšu na 100%. A ak sa to nedarilo doposiaľ, je malá šanca, že to vyjde teraz. Zároveň sa nikto nemôže vyhovárať na to, že mu jednoducho nevyhovujú písomky na papier, keďže midterm za 30 bodov bol praktický a programovaný na počítačoch (s podporou evaluátora). Odporúčam preto každému na základe doterajších výsledkov podstúpiť akúsi formu sebareflexie: V čom sú moje slabiny? Ktorá téma mi robí najväčšie problémy? V čom sú slabiny mojej prípravy na predmet? Časť študentov by si mala aj položiť otázku, či má pre nich pridanú hodnotu ďalší čas strávený na cvičeniach a či nie je lepšie koncentrovať svoje sily na iné predmety, kde je väčšia šanca na zdarné zavŕšenie už tento rok. Pozor, neúspech na PAZ1a neznamená, že študent nie je schopný predmet absolvovať. Možno len rôzne tohtoročné okolnosti spôsobili, že sa predmetu nevenoval správnym spôsobom, a budúci rok bude na predmete PAZ1a excelovať (v minulosti bolo veľa takýchto prípadov).

Všimol som si, že časť študentov nemá úplne jasno v systéme vysokoškolského štúdia. Keďže nechodia na prednášky, zjavne správne pochopili, čo to znamená, že prednášky sú nepovinné. Naopak to, že cvičenia sú povinné, neznamená, že na ne musia nevyhnutne chodiť. Ak nebudete chodiť na cvičenia z PAZ1a, nikto vás zo školy "nevyhodí" (teda aspoň nie kvôli tomu, že nechodíte na cvičenia z PAZka). Znamená to len toľko, že s ohľadom na podmienky hodnotenia získate známku FX (a eventuálne si predmet PAZ1a budete musieť zapísať o rok). Len samotným "vysedením" hodnotenie rôzne od FX nemožno na PAZ1a získať (ako to niekedy býva na strednej škole). Inými slovami, ak viete, že vaše súčasné programátorské zručnosti a dosiahnuté výsledky neumožňujú získanie inej známky ako FX, na cvičenia chodiť nemusíte.

Tak ako po minulé roky, aj tento rok je v ponuke tzv. záchranný midterm. Tento midterm je určený pre tých, ktorí po sebareflexii prišli k názoru, že doterajšie výsledky neodzrkadľujú ich súčasné programátorské zručnosti a zvládnutie tém predmetu. Inými slovami záchranný midterm nie je "ďalší pokus" na získanie bodov. Podmienky účasti: http://web.ics.upjs.sk/paz1a/Predmet/Midterm Ak nebudú ďalší cvičiaci ochotní v piatok poobede prísť pomôcť organizačne zabezpečiť záchranný midterm, počet miest na záchrannom midterme bude obmedzený.

Ak sú akékoľvek otázky, treba sa pýtať. Dúfam, že otvorenosť tohto príspevku nikoho neurazila.