Poslať Sob Okt 12, 2013 1:27 pm

Spätná väzba od študentov

Ako som už písal pri iných diskusiách, spätná väzba od študentov na PAZku stále nie je postačujúca. V dôsledku toho máme len obmedzené možnosti ako vhodne nastaviť výučbové aktivity v jednotlivých skupinách tak, aby sa čas cvičení využil s maximálnym možným efektom. Keďže nie každému vyhovuje možnosť otvorene a osobne vyjadriť sa k výučbe, na stránke PAZka je dostupný formulár na zasielanie odkazov (komentárov a postrehov k výučbe) k predmetu PAZ1a: http://web.ics.upjs.sk/paz1a/Predmet/Odkazovac

Aktuálne témy, ku ktorým sa môžete vyjadriť:
(1) Ako hodnotíte zámenu cvičiacich? Čo sa vám páčilo a čo nepáčilo na cvičení vedenom hosťujúcim cvičiacim? Čo sa vám páči a čo nepáči na cvičení vedenom cvičiacim vašej skupiny? Čo by ste navrhli zmeniť vo vašej skupine pokiaľ ide o vyúčbové aktivity a spôsob realizovanej výučby?
(2) Tento týždeň cvičenia v skupine D viedol Ľubo Nagajda (študent piateho ročníka). Tak ako každého cvičiaceho, aj jeho zaujíma spätná väzba od študentov. Čo sa vám páčilo na cvičení a jeho prístupe k výučbe a čo nepáčilo?
(3) Ak ste boli na niektorom z workshopov, čo sa vám pačilo a čo nepáčilo? Ako by mali byť organizované, aby mali pre vás čo najväčšiu "pridanú hodnotu"?