Poslať Pon Sep 23, 2013 2:41 pm

1. sada domácich zadaní

Už niekoľko dní je zverejnená 1. sada domácich zadaní. Keďže môžu vzniknúť nejaké všeobecné otázky, toto fórum je práve na tento účel. Nateraz pár komentárov:
(1) To, že je riešenie v evaluátore "odfajknuté", znamená len toľko, že testy sa podarilo spustiť. To, či sa nakreslili veci správne, zistíte tak, že sa pozriete na vygenerované obrázky.
(2) Ak vám evaluátor nechce nájsť nejakú metódu alebo riešenie skompilovať, overte, či názov triedy a názvy jednotlivých metód sú rovnaké ako v zadaní.
(3) Pre tých, čo vedia, čo je package, dôležitá informácia: Pokiaľ nie je v zadaní uvedené inak, evaluátor predpokladá, že trieda je v tzv. defaultnom balíčku. Ak neviete, čo je package (a objavil sa vo vašom kóde, napr. preto, že vám ho tam použili skúsenejší kolegovia) nepožívajte ho. Čo to je sa potom dozviete v pravý čas.