Poslať Pia Feb 08, 2013 10:59 pm

Ukončenie semestra 2012/2013

Dnešnou (inak veľmi vydarenou) obhajobou projektov sa ukončil tohtoročný PAZ1a. Známky sú zapísané v AISe. Skontrolujte prosím, či je to všetko OK a pri zápise známok nevznikla chyba.

Štatistiky udelených hodnotení: A-17, B-6, C-6, D-13, E-7, zvyšok FX (k dnešnému dňu je na PAZ1a aktívnych 82 študentov, na začiatku semestra ich bolo 93).

Keďže som dostal aj otázky na to, ako sa darí matematikom či informatikom, špeciálne tento rok pridávam aj štatistiku po odboroch (matematika = matematika + EFM). V priebehu semestra sa medzi študentami explicitne nerozlišovalo, takže samotného ma takáto štatistika zaujímala. V podstate sa potvrdilo, že matematici sú miernejšie úspešnejší než informatici. A rovnako, že najväčší problém je v prípade študentov IX (kde X je rôzne od M).
Informatika: A-7, B-0, C-2, D-6, E-2, FX-8
Matematika: A-6, B-4, C-2, D-4, E-4, FX-8
Matematika-informatika: A-2, C-2, E-1, FX-0
Medziodborové kombinácie s Filozofickou fakultou neuspeli ani v jednom prípade, vo zvyšných kombináciách (tzv. IX) je úspešnosť pod 40%.

Presnú štatistiku som nerobil, ale aj tento rok sa ukázali prípady, kedy niektorí (inak šikovní) študenti splnili všetky podmienky, no nedošli na záverečný test (sú známe príčiny tohto?).

Ja osobne som bol s týmto (v poradí štvrtým realizovaným v súčastnej koncepcii) semestrom PAZ1a celkom spokojný. Ale vždy to mohlo byť lepšie - na oboch stranách. Veľkým potešením boli projekty - tak kvantitou ako aj kvalitou. Neviem, ako to bolo v iných skupinách, ale za seba ako cvičiaceho skupiny A môžem povedať, že atmosféra na cvičeniach bola tiež veľmi dobrá (v mojom osobnom rebríčku všetkých cvičení, ktoré som viedol, to bola druhá najlepšia). Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na výučbových aktivitách PAZ1a (od prednášok, cez cvičenia a opravovanie domácich zadaní) a verím, že čas, ktorí študenti strávili v spoločnosti PAZ1a, mal pre nich pridanú hodnotu, niečo nové a užitočné sa naučili.

Ak máte záujem vyjadriť nejaké komentáre a poznámky k výučbe, je tu pre vás interný dotazník k výučbe PAZ1a: http://web.ics.upjs.sk/paz1a/Dotazniky/PAZ1a (a samozrejme neskôr aj celofakultné hodnotenie v AISe).

Kde PAZ1a končí, tam PAZ1b začína - do sveta algoritmov a zložitosti nahliadneme už v pondelok (11.2.2013) o 9:50.